Meteorologický slovník

Elektronický meteorologický slovník (eMS) je výsledkem mnohaleté práce terminologické skupiny České meteorologické společnosti (ČMeS). Navazuje na knižní vydání Meteorologického slovníku výkladového a terminologického, publikovaného v roce 1993. Tehdejší slovník shrnoval přes 4100 hesel, z nich více než tři čtvrtiny výkladových. České termíny byly opatřeny ekvivalenty v pěti dalších jazycích.

Od obnovení činnosti v roce 2010 jsou jádrem terminologické skupiny pracovníci oddělení meteorologie ÚFA AV ČR, v. v. i. Revidovaný slovník byl publikován online v roce 2015 a dále doplňován a upravován. Od roku 2019 je plně elektronický, opatřený vzájemnými odkazy mezi hesly, která jsou průběžně doplňována, takže jejich počet vzrostl již na více než 4500. Kromě abecedního řazení je možné hesla filtrovat i tematicky. V rámci výzkumu meteorologické terminologie jsou jednotlivá hesla rozšiřována poznámkami k původu a etymologickému významu odborných termínů. Průběžnou revizí procházejí i cizojazyčné rejstříky (anglický, francouzský, německý, ruský a slovenský).

Elektronický meteorologický slovník je k dispozici na adrese http://slovnik.cmes.cz nebo na http://www.meteorologickyslovnik.cz, záložní a testovací verzi najdete na http://slovnik.ufa.cas.cz.