Zaměstnanci oddělení meteorologie

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce: vedoucí oddělení
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 039
Místnost: 109
 

Vzdělání:

 • 1997–2002 magisterské studium: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství geografie a historie, téma diplomové práce „Vybrané historické případy silných konvektivních bouří“;
 • 2002–2007 postgraduální studium, titul Ph.D.: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra fyzické geografie a geoekologie, obor fyzická geografie, téma dizertační práce „Hydrometeorologické podmínky vzniku významných dešťových povodní na území ČR“;
 • 2008 v rigorózním řízení přiznán titul RNDr.

Studijní a výzkumné stáže:

 • 2006 – Interdisciplinární ekologické centrum, Technická univerzita Freiberg, Německo (studijní stáž, 6 měsíců, stipendium Německé spolkové nadace pro životní prostředí).

Zaměstnání a výuka:

 • od 2002 zaměstnanec oddělení meteorologie, od 2022 jeho vedoucí;
 • od 2007 odborný asistent na katedře fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Pracovní odborná činnost:

 • vyhodnocení extremity povětrnostních událostí a jejich meteorologické příčiny;
 • analýza historických hydrometeorologických extrémů;
 • časové a prostorové rozdělení srážkových intenzit při silných srážkách;
 • meteorologická terminologie a její historie;
 • problematika meteorologie ve vzdělávání;
 • popularizace meteorologie, především na téma tropických cyklon.

Další informace:

Projekty:

Publikace:

další publikace