Odkazy

Aktuální počasí

 • Synoptická mapa
 • Přízemní měření
  • Praha – Libuš (ČHMÚ) grafy hodnot meteorologických prvků za posledních 24 hodin
  • Denní úhrny srážek (podniky Povodí) úhrn za 24 hodin, naměřený v 7:00 SEČ, ze stanic v povodí Vltavy; klinutím na symbol stanice se otevře okno s denními úhrny srážek a průměrnými teplotami vzduchu za posledních 7 dní; pro další povodí klikněte na příslušnou část mapky vpravo nahoře
 • Aerologická měření
  • Praha – Libuš (ČHMÚ) vertikální profily teploty a vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru, ozónu a radioaktivity
  • Prostějov (ČHMÚ) vertikální profily teploty a vlhkosti vzduchu, směru a rychlosti větru
 • Meteorologický radar
  • Území ČR (ČHMÚ)pro odhad intenzity srážek na základě měření radarové odrazivosti klikněte na odkaz „Aktuální radarová data“ – pozor, čas měření je uváděn v UTC, pro přepočet na SEČ je nutno přičíst 1h, v případě SELČ 2h; možnost zobrazení animace snímků
  • Německo + západ ČR (wetteronline.de) barvy přibližně vyjadřují intenzitu srážek během daných 15 minut; pro zobrazení animace snímků za poslední 3h klikněte vlevo na odkaz „Loop 3 Stunden“
  • Území EU – sloučená informace radarových měření v rámci Evropské unie.
 • Meteorologické družice
  • Geostacionární družice MSG snímky pořízené z výšky přibližně 35 790 km v intervalu 1h, zahrnují západní část Evropy a přilehlé oblasti (možnost zobrazení animace snímků); snímky v tepelném spektrálním kanálu IR 10.8, přičemž odstíny od černé po bílou vyjadřují klesající radiační teplotu: černě se zobrazuje přehřátý zemský povrch bez oblačnosti, bíle pak oblačnost s vysoko položenou horní hranicí
  • Polární družice NOAA snímky pořízené při přeletech těchto družic ve výšce cca 840 km (přibližně každé 2h), sestavené pro Evropu (EU), střední Evropu (CE) a Českou republiku (CZ).