Rekonstrukce observatoře Kopisty

Stanice pracuje nepřetržitě od 1.8.1969. Vzhledem k tehdejším potřebám rychlé výstavby bylo zvoleno nouzové řešení v podobě tzv. finských domků a několika mobilních buněk. Koncem sedmdesátých let byly tyto objekty zatepleny, ale i přes pečlivou údržbu se již začaly rozpadat a běžnou údržbou nebylo možné je udržovat ve stavu odpovídajícímu celoročnímu nepřetržitému pobytu pozorovatelů.

Na přestavbu stanice Kopisty byl vypracován projekt ing.arch. Františkem Jakovcem.

V roce 2007 proběhla demolice některých původních finských domků a postavil se nový objekt. Průběh stavby je ve zkratce dokumentován na následujích fotografiích: