Kopisty – historie

Observatoř Kopisty byla založena na konci šedesátých let dvacátého století blízko hnědouhelných dolů a chemičky aby monitorovala počasí v oblasti se znečištěným ovzduším. Název observatoře připomíná bývalou vesnici Kopisty, která byla vysídlena a zcela zničena rozšiřováním lomu Ležáky.

Observatoř je vybavena 80m vysokým meteorologickým stožárem s ochozy po dvaceti metrech. Krátce po vybudování byla observatoř začleněna do projektu KOPEX, který se věnoval výzkumu mezní vrstvcy atmosféry. Po ukončení těžby a zaplavení lomu Ležáky byla observatoř začleněna do projektu Jezero Most, který studoval mikroklimatické podmínky a přírodní změny blízko nově vznikajícího jezera.

Observatoř měří nepřetržitě od 1.8.1969. Z důvodů rychlé výstavby kvůli projektu KOPEX byly zvoleny tzv. finské domky a několik mobilních buněk. Na konci sedmdesátých let byly budovy zatepleny, ale přesto byly podmínky v nich nevyhovující pro pobyt pozorovatelů. V roce 2007 byly původní domky zbořeny a byla vystavěna nová observatoř se zázemím pro pozorovatele a velkou pozorovatelnou.