Projekty

Běžící projekty Ukončené projekty

 Název
ESA ESA 4000126709/18/NL/IA, VERA: VERtical coupling in Earth´s atmosphere at mid and high latitudes, 2019-2020, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
ESA 4000126708/19/NL/IA, ILGEW - Investigating Lightning Generated ELF Whistlers to Improve Ionospheric Models, 2019-2020, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír, tým: Obrazová, D.; Chum, J.
HORIZON 2020 ID 776011, TechTIDE - Warning and Mitigation Technologies for Travelling Ionospheric Disturbances Effects, 2017-2020, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia popis
GA17-23773S , Extremita a prediktabilita srážkových událostí v závislosti na jejich vlastnostech, atmosférické cirkulaci a termodynamických podmínkách, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Kašpar, M., Bližňák, V., Zacharov, P., Kvak, R., popis
GA ČR GA17-07043S , Dálkové vazby - hlavní stavební kameny atmosférické cirkulace, 2017-2019, hlavní řešitel: Huth Radan (PřF UK), řešitel (ÚFA): Beranová Romana, tým: Pokorná, L. popis
GA ČR GA17-06065S , Variace slunečního větru a jejich vazba na dynamiku magnetosféry Země, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Šimůnek Jiří popis
GA ČR GF17-33751L , Vliv kinetické energie deště na uvolňování a transport půdních částic, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Chládová Zuzana popis
OPPPR CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000117, Předpověď teploty a stavu povrchu silnic na území Prahy pro zimní období, 2017-2018, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Zacharov, P., Bližňák, V., Sedlák, P., Pešice, P., Pop, L.
GA ČR GA16-04676S, Nové přístupy k určování klimatických trendů a jejich statistické významnosti, 2016-2018, hlavní řešitel: Huth Radan (PřF UK), řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin, tým: Pokorná, L. popis
NATO SPS ID SfP 984894, Testing for the first time a novel experimental technique for the identification and tracking TIDs over Europe, 2016-2018, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia
MŠMT 7AMB16AT020, Vývoj vícestaničního stochastického meteorologického generátoru pro použití v hydrologickém modelování sněhové pokrývky, 2016-2017, řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin popis
GA ČR GA16-22000S, Prostorové a časové charakteristiky horkých a studených vln v simulacích klimatických modelů, 2016 - 2018, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
GA ČR GJ16-16050Y , Plazmové vlny pozorované ve slunečním větru před planetárními rázovými vlnami, 2016 - 2018, řešitel (ÚFA): Píša David popis
GC15-07281J , Jevy spojující neutrální a ionizovanou atmosféru, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav popis
GA ČR GA15-03909S , Scénář dlouhodobých trendů v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Križan P., Kozubek M. popis
GA ČR GA15-24688S , Proměnlivost ionosféry a neutrální atmosféry ve středních šířkách, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová Petra, tým: Potužníková K., Mošna Z., Kouba D., Boška J. popis
MZE QJ1520265 , Vliv variability krátkodobých srážek a následného odtoku v malých povodích České republiky na hospodaření s vodou v krajině, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Bližňák, V., Kašpar, M. popis
MŠMT LH15304 , Umístění analyzátoru elektromagnetických vln ELMAVAN na umělé družice projektu Resonance, zpracování a interpretace získaných dat , 2015–2017, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
MŠMT 7AMB15AR001 , Vlivy změny klimatu na horké vlny a pravděpodobnosti jejich opakování, 2015–2016, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
HORIZON 2020, projekt EPN2020-RI ID 654208, EUROPLANET 2020 Research Infrastructure: “Europlanet 2020 RI has received funding from the European Union, 2015-2019, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
HORIZON 2020, projekt ARISE2, ID 653980, ARISE2 - Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe 2, 2015-2018, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Šindelářová T. - member of Management Committee, Chum J., Baše J., Fišer J., Hruška F., Obrazová (Burešová) D. popis
OPPK , Modernizace HPC systému ÚFA, 2015, řešitel (ÚFA): Štverák Štěpán, tým: Arazimová Marta,Zacharov Petr popis
GA ČR. GA14-31899S , Družicová, balonová a pozemní meření elektromagnetických projevů bouřkové aktivity, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
MŠMT LH14194 , Vývoj, výroba a dodání slunečního čidla DSS-LG, pracujícího v komplexu s přístrojem BMSW-LG kosmického projektu „Luna-Glob“, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Vojta Jaroslav popis
GA ČR GA14-18675S , Pokročilé modely srážkových extrémů a jejich aplikace v simulacích klimatických modelů s vysokým rozlišením, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Rulfová, Z., Beranová, R. popis
GA ČR GA14-19376S , Působení ICMEs a CIRs na zemskou magnetosféru, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Šimůnek Jiří popis
GA ČR GAP 13-09778P , Vlnová aktivita v troposféře a ionosféře v pásmu infrazvuku, 2013–2015, řešitel (ÚFA): Šindelářová Tereza popis
GA ČR GA13-34856S , Pokročilé metody náhodných polí v asimilaci dat pro krátkodobou předpověď počasí, 2013-2016, řešitel (ÚFA): Pešice Petr popis
GA ČR GP13-37174P , Studium slunečního větru a jeho interakce se Zemskou magnetosférou na družicích, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Krupařová Oksana popis
MŠMT LD13036 , Vliv atmosféry na útlum signálu bezkabelových optických spojů se zřetelem na vliv turbulencí a větru, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej popis
MŠMT. LG13042 , Podpora účasti v řídících strukturách Mezinárodní asociace pro geomagnetizmus a aeronomii (IAGA), 2013-2015, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová Petra popis
UK v Praze, č. 851713 , Simulace konvekčních a vrstevnatých srážek v klimatických modelech, 2013-2014, řešitel (ÚFA): Rulfová Zuzana
GA ČR GAP209/12/2394 , Úloha nízkofrekvenčních plazmových vln v globální dynamice planetárních magnetosfér, 2012–2016, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
GAP209/12/2440 , Dynamické vazby troposféra-ionosféra a jejich vliv na ionosférickou variabilitu, 2012–2016, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia popis
ESA , PRODEX: Development of RPW TDS Subsystem – Phase C/D, 2012–2016, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
AV ČR, M100421206 , Měření a analýza elektromagnetických vln v atmosféře a ionosféře Země: družicový projekt TARANIS a související pozemní a balonová měření, 2012–2015, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej
MŠMT. LH12230 , Účast telemetrické stanice Panská Ves v kosmickém projektu Čibis-M a s tím spojená modernizace programových a technických prostředků, 2012–2013, řešitel (ÚFA): Vojta Jaroslav popis
LD12029 , Downscaling globálních klimatických modelů pomocí stochastického meteorologického generátoru, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin popis
MŠMT LD12053 , Vyhodnocení vlivu proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci v pozorováních i modelech, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Huth Radan popis
MŠMT LH12231 , Příprava přístroje LEMRA-L pro palubní analýzu nízkofrekvenčních měření v projektu Luna-Glob, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
COST ES1102 , VALUE – Validating and Integrating Downscaling Methods for Climate Change Research, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin popis
AV ČR. M100421201 , Coupling v systému atmosféra - ionosféra vyvolaný krátkoperiodickou vlnovou aktivitou, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
GA ČR. GPP209/12/P701 , Odhad nejistoty předpovědi konvektivních srážek s využitím regionálního ensemblového systému, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Zacharov Petr popis
GA ČR. GPP209/12/P811 , Dynamické vlastnosti typů atmosférické cirkulace a jejich vztahy k trendům teploty vzduchu, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Kučerová Monika popis
COST. ES1005 , Dopad sluneční aktivity na horní atmosféru Země, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
MŠMT. 7E12026 , Monitoring, Analyzing and Assessing Radiation Belt Loss and Energization, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
MŠMT 7E1202 , Atmospheric dynamics InfraStructure in Europe (ARISE), 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Laštovička, J. popis
EU, 7th FP , ARISE, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Laštovička, J. popis
MŠMT. LD12070 , Dopad sluneční aktivity na horní atmosféru Země, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
MŠMT. 7AMB12AR005 , Horké vlny v měnícím se klimatu: statistická a dynamická perspektiva, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
MŠMT. 7AMB12AR018 , Dynamické vazby magnetosféra-ionosféra-troposféra a jejich vliv na proměnlivost ionosféry, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia popis
MŠMT. 7AMB12AR019 , Vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na atmosférickou cirkulaci jižní polokoule a jihoamerické klima v časových měřítkách roků až tisíciletí, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Huth Radan, tým: Novotná, D. popis
ESA , PRODEX : Phase B2 development of the Time Domain Sampler (TDS), 2011–2012, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
GA ČR. GAP209/11/1985 , Časové a prostorové charakteristiky vazeb mezi počasím a nemocností na kardiovaskulární choroby, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
GAP209/11/2045 , Kontrola vnitřních stavů systému při kontinuálních simulacích četnosti povodní na základě terénních dat o nasycenosti povodí, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Zacharov, P.; Pešice, P. popis
GA ČR GAP209/11/2280 , Systematické studium kvaziperiodických nízkofrekvenčních emisí v magnetosféře Země, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Hajoš Mychajlo popis
COST IC1101 , Optical Wireless Communications, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej popis
TA ČR. TA01020592 10000, Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Bartůňková K., Pešice P., Řezáčová D., Chládová Z., Kerum J., Fišák J. popis
MŠMT. LD11044 , Verifikace numerické předpovědi konvektivních srážek - hodnocení účinnosti fyzikálních parametrizací, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Bližňák, V.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Zacharov, P. popis
MŠMT. LH11122 , Experimentální analýza vlnových jevů ve vnitřní magnetosféře Země, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
MŠMT. LH11123 , Modelování a analýza parametrů chladného plazmatu na základě měření na umělých družicích Země, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír popis
GA ČR. GAP209/11/1908 , Ionosférická odezva na poruchy magnetického původu: fáze návratu do normálu, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia popis
GA ČR. GAP209/11/2405 , Vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoké rozlišení, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Huth Radan, tým: Pokorná, L. popis
TA ČR. TA01031509 , Systém pro předpověď stavu povrchu vozovky na území ČR , 2011-2014, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Bližňák V., Sedlák P., Pešice P., Chládová Z., Zacharov P., Fišer O., Hošek J., Řezáčová D. popis
NATO RTO. SCI-229-RTG , Space Environment Support to NATO Space Situational Awareness, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia
Evropský sociální fond a MŠMT ČR. CZ.1.07./2.3.00/20.0086 , KLIMATEXT, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Rulfová Zuzana
MŠMT. LG11032 , COSPAR 2011-2013, 2011-2013, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír popis
GA ČR. GAP102/11/1376 , Výzkum vlivu zhoršených přenosových podmínek na vlastnosti budoucích pozemních širokopásmových bezdrátových systémů, 2011-2013, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej popis
ESA , PRODEX: Assessment level studies of the radio and plasma waves instrument for EJSM, 2011-2012, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
Galileo Supervising Authority (GSA)/ 7. rámcovy program EU. MŠMT. 7E10032 , Podpora vědeckému výzkumu na bázi přijímačů GALILEO E5, 2010–2012, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Boška J., Kouba D., Obrazová (Burešová) D., Mošna Z. popis
GA ČR. GAP205/10/2279 , Vlny a turbulence v plazmatu a jejich interakce s nabitými částicemi, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
GA ČR. GAP209/10/1792 , Dlouhodobé změny v systému atmosféra-ionosféra, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
GA ČR. GAP209/10/2265 , Reprodukce vztahů mezi atmosférickou cirkulací a rozděleními přízemní teploty vzduchu a srážek v klimatických modelech, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Beranová, R. popis
GA ČR. GAP209/11/1990 , Povětrnostní extrémy v České republice a jejich vztah k meso-alfa strukturám v polích meteorologických veličin, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Kašpar Marek popis
COST. ES0905 , Basic Concepts for Convection Parameterization in Weather Forecast and Climate Models, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Řezáčová Daniela, tým: Bližňák, V.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Zacharov, P. popis
GA ČR. GAP209/10/2045 , Modely extrémních hodnot založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu ve studiu změny klimatu, 2010-2013, hlavní řešitel: Picek Jan (TUL), řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Rulfová, Z., Beranová, R. popis
MŠMT. ME10001 , Analýza elektromagnetických vln v radiačních pásech a vývoj algoritmů pro zpracování dat projektu NASA RBSP, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
MŠMT. ME10077 , Změny v trendech celkového ozónu v Číně a v Evropě, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Križan Peter popis
GA ČR. GAP209/10/2086 , Modelování variability parametrů termálního plazmatu v horní ionosféře a vnitřní magnetosféře Země, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír, tým: Podolská K., popis
EU. MŠMT. 7E10048 , European Planetology Network Research Infrastructure, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej
EU 7E10032 , Scientific Service Support based on GALILEO E5 Receivers, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
COST. IC0802 , Propagation tools / data for integrated Telecom, Navigation and Earth Observation systems, 2009–2012, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej, tým: Chládová, Z.; Fišák, J.; Pešice, P.; Sokol, Z.; Svoboda, J. popis
GA ČR. GA205/09/0170 , Role poruch ve slunečním větru při předpovědi kosmického počasí, 2009-2013, řešitel (ÚFA): Šimůnek Jiří popis
GA ČR. GA205/09/1253 , Elektromagnetické jevy spojující troposféru, mezosféru, ionosféru a magnetosféru, 2009-2013, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav popis
GA ČR. GA205/09/1918 , Rozpustná a nerozpustná frakce anorganických polutantů v různých druzích srážek, jejich kvantifikace a vstup těchto látek do ekosystémů, 2009-2013, hlavní řešitel: Fišák, J., řešitel (ÚFA): popis
SCOSTEP , CAWSES-II (Climate And Weather of the Sun-Earth System) - celosvětový projekt, 2009-2013, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Koucká-Knížová P., Križan P. popis
MŠMT LA09015, Aktivity v rámci IAGA, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová Petra popis
MŠMT. ME09033 , Velmi krátkodobá srážková a hydrologická předpověď zaměřená na prognózu přívalových povodní, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Pešice P. popis
MŠMT. ME09107 , Studium šíření elektromagnetických vln pozorovaných na umělé družici DEMETER, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
COST ES0803 , Kosmické počasí a klima v ionosféře nad Evropou, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
MŠMT. OC09027 , Vliv oblaků, mlh a deště na optické i radiové bezdrátové spoje, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej popis
MŠMT. ME09098 , Příjem a zpracování vědeckých dat projektu CLUSTER v Panské Vsi, 2009-2011, řešitel (ÚFA): Šimůnek Jiří popis
AV ČR. KJB300420904 , Výšková závislost driftů v ionosféře v oblasti 90-150 km, 2009-2011, řešitel (ÚFA): Kouba Daniel popis
AV ČR. Kód IAA300420704 , Tok CO2 nezachytitelný eddy kovariančním měřením v noci, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Sedlák Pavel, tým: Potužníková K.,Hanslian D.,Hošek J.,Koucká Knížová P.
AV ČR. IAA300420805 , Extraterestrické vlivy na atmosférickou cirkulaci v mírných a vysokých zeměpisných šířkách, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Huth Radan, tým: Pokorná, L. popis
AV ČR. IAA300420806 , Pravděpodobnostní scénáře klimatu pro Českou republiku, 2008-2011, řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin popis
GA ČR. GA205/07/0905 , Využití distančních měření při modelování a monitorování silných konvektivních bouří, 2007-2011, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Zacharov P., popis
GA ČR. GA205/07/1367 , Infrazvukové vlny v ionosféře a termosféře, 2007-2011, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
AV ČR. IAA300420702 , Kinetické procesy ve slunečním větru, 2007-2011, řešitel (ÚFA): Hellinger Petr popis
AV ČR. IAA300420704 , Variabilita sporadické E vrstvy, 2007-2011, řešitel (ÚFA): Koucká Knížová Petra popis