Modernizace HPC systému ÚFA

Předmětem projektu je nezbytná modernizace a rozšíření stávajícího paralelního výpočetního systému v ÚFA, AV ČR, který je dlouhodobě využíván pracovní skupinou specializovanou na numerické simulace zaměřené na základní výzkum chování meziplanetárního plazmatu (slunečního větru) a jeho interakci s tělesy sluneční soustavy včetně planety Země. Navýšení výpočetní kapacity zároveň umožní zpřístupnění výpočetního systému dalšímu okruhu uživatelů v rámci ÚFA, primárně oddělení meteorologie za účelem studia předpovědi počasí pomocí modelu COSMO.

V rámci projektu bylo pořízeno:

Projekt byl uskutečněn v rámci Operačního projektu Praha Konkurenceschopnost.