Jaroslav Majer

Oddělení:  Technicko-hospodářská správa
Funkce: IT Administrátor
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon:
Místnost: