Open access

Open Access (OA), neboli otevřený přístup, je model publikování, který si klade za cíl zajistit okamžitý, trvalý, svobodný a bezplatný přístup k vědeckým publikacím vznikajícím u veřejně financovaného výzkumu všem bez rozdílu prostřednictvím internetu.

Přechod na Open Access zajišťuje šíření vědy a výměnu poznatků, podporuje inovace a maximalizuje přínosy vědy za plného respektování právního řádu, zejména autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. „Vědeckými informacemi“ se pro účel této strategie rozumí vědecké publikace a výzkumná data.

Hlavní strategií implementace prvků Open Access je převod klasického předplatného modelu licenční smlouvy na model transformační smlouvy. Transformační smlouva zahrnuje převedení části poplatku za čtení (read fee) na poplatek za publikování (publish fee). Poplatek za publikování (Article Processing Charge – APC) je částka, kterou musí autor článku zaplatit, aby byly výsledky jeho práce publikované v otevřeném režimu. Článek je pak okamžitě dostupný na stránkách vydavatele pro všechny, bez nutnosti předplatného.

Realizace otevřeného přístupu

  • zelenou cestou: uložením plného textu vědeckého článku (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) v otevřeném repozitáři
  • zlatou cestou: vydáním článku v otevřeném časopise

Otevřená věda – analýza mezinárodního prostředí

Příprava a vyjednávání transformačních smluv pro přechod na Open Access – Zpráva za rok 2021

 

zdroj: https://www.czechelib.cz/, https://openaccess.cz/