Kariéra

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník oddělení meteorologie
Požadavky:

  • Absolvování minimálně bakalářského studia s přírodovědným zaměřením a probíhající magisterské nebo doktorské studium na VŠ s přírodovědným zaměřením
  • Práce s počítačem: základy programování, statistická analýza, vizualizace dat a výsledků
  • Znalosti z meteorologie
  • Znalost anglického jazyka, alespoň pasivně

Vybraný kandidát bude zaměstnán ve výzkumném týmu oddělení meteorologie, přičemž se bude zabývat výzkumem družicových dat a jejich charakteristických rysů při výskytu bouřek, výzkum využití družicových dat při verifikaci/validaci modelů předpovědi počasí. Nástup je možný od 15. 2. 2021. Předpokládaná výše úvazku 30 %. Mzdové ohodnocení bude vycházet z podmínek mzdových předpisů AV ČR. Předpokládaná délka pracovní smlouvy bude 6 měsíců.
Přihlášky posílejte elektronicky na adresy popova@ufa.cas.cz a sokol@ufa.cas.cz. Přihláška musí obsahovat životopis v rozsahu do dvou stran.

Uzávěrka přihlášek: 03. 02. 2021

Více informací najdete zde.