Další užitečné odkazy

České vědecké instituce

Hodnocení institucí

Komerčně zaměřená nakladatelství mají zájem o odbyt svého zboží, a proto rozvíjejí nové způsoby rozšiřování informací o svých novinkách. Mnoho nakladatelských domů nabízí na svých stránkách odbornou literaturu přehledně roztříděnou do předmětově (tématicky) uspořádaných oblastí. Některé vytvářejí dokonce katalog umožňující vyhledávání podle více kritérií spojených booleovskými operátory. Nakladatelé často též nabízejí zdarma službu e-mailového oznamování nové produkce podle zadaného profilu uživatele.

Zahraniční vydavatelé

Nakladatelství České republiky

Další informace o nakladatelské produkci

Otevřený přístup (open access, OA): neomezený, online přístup k vědecké literatuře, zejména k časopiseckým článkům publikovaným v recenzovaných časopisech, ale také k dalším cenným informačním zdrojům.

 

Zajímavé odkazy

 

 • DOAB – Directory od Open Access Books – stovky recenzovaných akademických knih
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals – rejstřík OA časopisů s možnostmi vyhledávání až na úroveň názvů článků
 • DOAR – fulltextové vyhledávání ve světových repozitářích
 • OpenAire – podpora otevřeného publikování. Možnost vyhledat vzory k dodatkům licenčních smluv. Vyhledávání v repozitářích
 • SherpaRomeo – informace o nakladatelích a jejich postoji k možnostem archivace a OA
 • SherpaJuliet – seznam grantových agentur, které poskytují finanční prostředky na výzkum a zároveň vyžadují, aby výsledky výzkumu, který podpořily, byly zpřístupněny v režimu otevřeného přístupu.

 

 

Přímé odkazy na volné zdroje najdete v sekcích Knihy onlineČasopisy onlineÚložiště, archivy nebo Vědecké instituce.

Meteorologická data

Meteorologická data na ÚFA

Knihovna ÚFA schraňuje od 60. let zásilky meteorologických měření z observatoře Milešovka a Kopisty. Dále jsou knihovně zasílána data z ČHMÚ a z německých stanic (Berliner Wetterkarte).

Starší výkazy jsou v knihovním skladu (na požádání vyhledáme příslušná období).

Papírově

Právě pracujeme na vložení záznamů o našich papírových meteorologických záznamech do knihovního katalogu. Prosím, informujte se u knihovnic.

Elektronicky

Novější data přijímáme v elektronické podobě. Na počítači ve studovně a pro zaměstnance ústavu též na síťovém disku UFA (Q) jsou volně přístupná tato období:

 • Denní přehledy počasí Česká republika (ČHMÚ) pro léta 2011, 2010 a říjen až prosinec 2009
 • Měsíční přehledy počasí Česká republika (ČHMÚ) pro léta 2011, 2010 a pro srpen až prosinec 2009
 • Měsíční data z observatoře Karlov pro léta 2011, 2010, 2009 a září až prosinec 2008

Meteorologické stanice

Atlas povodní ÚFA

Související odkazy

 

Zdroje informací o životním prostředí

Stránky mimo rubriky, doporučené knihovnou

 • Europeana – projekt evropské digitální knihovny (texty, obrazy, fotografie, mapy atd.)
 • Inspiromat – stránka plná inspirativních a praktických článků, blogů, odkazů kolem (sebe)vzdělávání.
 • – vložte dotaz z jakéhokoliv odvětví, knihovníci Vám v literatuře vyhledají odpovědi a relevantní studijní materiál
 •  – vložte dotaz z oboru fyziky atmosféry

Slovníky

Jazykové příručky pro češtinu

 

 • Academic Earth – zábavné videokurzy online od špičkových světových odborníků
 • Generace Y - portál pro studium a výuku přírodovědy a techniky
 • Metodický portál – portál vzdělávání určený odborné pedagogické veřejnosti, zaměřený na problematiku přípravy a realizace ŠVP
 • Studuj kreativně - studentská poradna pro úspěšné psaní vysokoškolských prací, jejich prezentaci, publikování online atd.
 • MITOpenCourseware – otevřené online kurzy, Massachusetts Institute of Technology
 • TED Talks – oblíbené popularizační přednášky