České repozitáře a digitální knihovny

 Zahraniční repozitáře a digitální knihovny

 • ACM Digital Library –  knihovna počítačové asociace ACM
 • ArXiv.org - archiv plných textů vědecké literatury z oblasti fyziky, matematiky, počítačových věd; repozitář obsahuje digitální texty (diplomové práce, konferenční příspěvky, články aj.), jedná se o projekt University of North Carolina at Chapel Hill
 • Carolina Digital Repository – repozitář vědeckých prací University of California
 • CiteSeerX - digitální knihovna vědecké literatury zaměřená na oblast počítačové vědy a informační vědy
 • CogPrints - archiv plných textů v oborech psychologie, neurologie, lingvistiky, informatiky, filozofie a biologie
 • DissOnline.de - národní německý systém vysokoškolských kvalifikačních prací
 • ECS Eprints Repository - repozitář plných textů článků, výzkumných prací a absolventských prací z Univerzity of Southampton, pokrývá elektroniku, elektroinženýrství, počítačovou vědu a informační technologie
 • E-print Network - obsahuje články především z fyziky, strojírenství, energetiky, chemie, biologie, informatiky a dalších
 • EThOSnet - Electronic Theses Online System - Otevřený přístup k vysokoškolským kvalifikačním pracím ve Velké Británii
 • Eurostat - přístup k datům a publikacím Eurostatu
 • GEO Link Library - sustainable topic links - elektronická knihovna nabízející dokumenty z celé oblasti ochrany životního prostředí http://www.geonetwork.org/links/index.html
 • INTUTE - předmětové brány britského národního systému Intute
 • J-STAGE – Japan Science and Technology Information Electronic Aggregator  - portál vědeckých časopisů od Japan Science and Technology Agency, některé volně přístupné
 • NARCIS - volně přístupný systém informací pro vědu a výzkum, zastřešující všechny holandské univerzitní repozitáře
 • NASA Astrophysics Data System  – Digital Library for Physics and Astronomy
 • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) - digitální knihovna diplomových a disertačních prací kooperujícíh univerzit
 • OpenAire – nástupce portálu DRIVER, který umožňoval přístup k obsahu 295 repozitářů z 38 zemí
 • OpenGrey (OpenSigle) - bibliografická databáze šedé literatury (evropské), zahrnuje preprinty, výzkumné zprávy, disertační práce, záznamy z konferencí
 • ORBi – repozitář univerzity v Liège (Belgie)
 • PROLA – Physical Review Online Archive – abstrakty článků časopisů American Physical Society
 • TechXtra - digitální knihovna zaměřená na oblast inženýrství a matematiky
 • THESA - dříve přístupný francouzský informační systém disertačních prací specializovaných vysokých škol
 • Theses Canada - Kanadský informační systém vysokoškolských prací

Adresáře otevřeného přístupu

 • DOAJ – adresář vědeckých periodik s otevřeným přístupem, u poloviny časopisů prohledává na úroveň názvů článků
 • DOAR – fulltextové vyhledávání ve světových repozitářích, možno hledat podle oboru atd.
 • ROAR – adresář volně dostupných repozitářů. Odkazuje na úložiště vysokoškolských prací a šedé literatury. Obsahuje největší institucionální repozitáře