Seznamy online časopisů

Hledání v online zdrojích (několik databází, v nichž je možno články vyhledat)

 Vyhledávače v prostředí internetu

  • Google Scholar – systém z rodiny Google; vyhledává ve vědeckých zdrojích
  • Scirus – vyhledávací systém zaměřený na vědu a výzkum