Kariéra

Výběrové řízení – ředitel

Rada Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. (ÚFA AV ČR) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Předpokládané funkční období: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2026.

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

Přihlášky a jejich přílohy musejí být doručeny na adresu Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Boční II 1401, 141 00, Praha 4, nejpozději do dne 31. 12. 2020 do 12:00 SEČ.

Zalepenou obálku označte nápisem Výběrové řízení na ředitele ÚFA AV ČR, v. v. i.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci v případě osobního doručení přihlášky žádáme nás předem kontaktovat na jedné z uvedených e-mailových adres: ufa@ufa.cas.cz  nebo reditel@ufa.cas.cz.

 


Výzkumný pracovník oddělení meteorologie

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník oddělení meteorologie

Požadavky:

  • Absolvování minimálně bakalářského studia s přírodovědným zaměřením a probíhající magisterské nebo doktorské studium na VŠ s přírodovědným zaměřením
  • Práce s počítačem: statistická analýza dat, prostorová analýza dat v prostředí GIS
  • Znalosti z meteorologie a hydrologie
  • Znalost anglického jazyka, alespoň pasivně

Vybraný kandidát bude zaměstnán ve výzkumném týmu oddělení meteorologie. Bude se podílet na řešení projektu „Extremita a příčiny sdružených meteorologických událostí ve střední Evropě“, přičemž se bude zabývat výzkumem autokorelace srážkových úhrnů se zvláštním zřetelem na srážky předcházející vysokým srážkovým úhrnů a prostorovou analýzou vztahu mezi zjištěnými poznatky a orografií Česka. Nástup je možný od 1. 1. 2021. Předpokládaná výše úvazku 20 %. Mzdové ohodnocení bude vycházet z podmínek mzdových předpisů AV ČR. Předpokládaná délka pracovní smlouvy bude 3 roky.

Přihlášky posílejte elektronicky na adresy sokol@ufa.cas.cz a ufa@ufa.cas.cz. Přihláška musí obsahovat životopis v rozsahu do dvou stran.

Uzávěrka přihlášek: 21. 12. 2020