RNDr. Petr Zacharov, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 051
Místnost: 121
 

Vzdělání:

  • 1998-2004 - Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Meteorologie
  • 2004 - obhájena magisterská práce "Diagnostické a prognostické prekurzory konvekce"
  • 2004-2010 - Doktorské studium na MFF UK
  • 2010 - obhájena doktorská práce "Hodnocení objektivní předpovědi silných konvektivních srážek"

Zaměstnání a výuka:

  • od roku 2004 zaměstanec Odd. meteorologie
  • od roku 2015 PřF UK, Fyzika meteorologických jevů (část kurzu)

Pracovní odborná činnost:

  • kvantitativní předpověď srážek a její verifikace
  • fyzika silné atmosferické konvekce
  • ensemblová předpověď - systém COSMO-CZ-ENS

Další informace:

Projekty:

Publikace:

další publikace