RNDr. Pavel Sedlák, CSc.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 020
Místnost: 20
 

Vzdělání:

  • 1976-1981: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor meteorologie a klimatologie
  • 1982: titul RNDr., MFF UK v Praze
  • 1994: vědecká hodnost CSc., MFF UK v Praze; dizertační práce: “Parametrizace radiace v modelech atmosférických procesů mezoměřítka”

Zaměstnání a výuka:

  • od 1982: Ústav fyziky atmosféry AV ČR
  • 2004-2022: Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Pracovní odborná činnost:

  • mikrometeorologie
  • interakce aerosol–oblaky
  • fyzika mezní vrstvy atmosféry (MVA)
  • parametrizace procesů v MVA a na zemském povrchu v numerických modelech

Projekty:

Publikace:

další publikace