RNDr. Petr Pešice, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce: zástupce vedoucího oddělení pověřený řízením observatoří
Pracovní zařazení: Vědecký asistent
E-mail:
Telefon: +420 272 016 040
Místnost: 110
 

Vzdělání:

  • 1982-1987 studium na Matematicko fyzikální fakultě UK, katedra meteorologie a klimatologie, udělen titul RNDr.
  • 1993-1999 postgraduální studium na Matematicko fyzikální fakultě UK, katedra meteorologie a klimatologie, titul PhD. dizertační práce na téma „Vizualizace přízemních, aerologických a distančních měření s důrazem na určování meteorologických jevů"

Zaměstnání a výuka:

  • od roku 1987 zaměstnanec ÚFA AV ČR, oddělení meteorologie,
  • od roku 2011 zástupce vedoucího oddělení meteorologie pověřený vedením observatoří

Pracovní odborná činnost:

  • silniční předpovědi
  • nowcasting a velmi krátkodobá předpověď konvektivních srážek
  • zpracování radarových a družicových dat
  • programování

Projekty:

Publikace:

další publikace