Tornádo na Břeclavsku a Hodnonínsku 24. 6. 2021

24. června 2021 přešla přes jih Moravy v podvečerních hodinách supercela, kterou po cca třicet minut provázelo tornádo o síle F4, která způsobilo obrovské škody sedmi obcích, z nichž byly nejvíce postiženy obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice. Jednalo se o nejsilnější zaznamenané tornádo v historii ČR a bohužel zároveň i tornádo s největšími škodami na majetku a i lidských životech.

Šlo předpovědět tornádo na Hodonínsku?

Extrémní tornádo, které se vyskytlo na konci června na jižní Moravě, vyvolalo v médiích spoustu protichůdných názorů o možnostech jeho předpovědi. Jedni o tornádu věděli několik dní dopředu a druzí byli překvapeni. Lze vůbec předpovědět tornádo na jižní Moravu, nebo dokonce do Hodonína? Bylo by méně škod na životech, kdyby byla nařízena evakuace? Z pohledu meteorologa Petra Zacharova se podíváme na možnost lokalizace a časového předstihu předpovědi tornáda v České republice.

Všechno, co jste chtěli vědět o tornádech | webinář

Jak vzniká tornádo? Lze je předpovědět? Jaký je vztah moravského tornáda a změny klimatu? Můžeme čekat další tornádo? Jak se chránit? Odpovědi na otázky představí doktor Petr Zacharov - meteorolog Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Přednáška je součástí #AkademieGreenpeace, která vznikla díky podpoře našich dárců. Foto na thumbnailu videa: Jason Weingart, CC BY-SA 4.0

Tornádo

Edice Věda kolem nás, 124, nakladatelství Academia

Petr Zacharov (1), Petr Münster (2), Jan Daňhelka (2), Radek Tomšů (2) (1 - Ústav fyziky atmosféry, 2 - Český hydrometeorologický ústav)

Na večer 24. června 2021 mnozí z nás nezapomenou. Několik obcí na jižní Moravě tehdy přepadlo tornádo, které nemělo v české historii obdoby. Mnoho lidí přišlo o své domovy, majetky, šest lidí tornádo bohužel připravilo o život. I zkušení meteorologové byli zaskočeni, protože s tak extrémním jevem nemají zkušenosti a rozhodně jej na našem území neočekávali. Jak to, že ve 21. století nás příroda ještě stále může takhle překvapit?

Tornáda se vyskytují na všech kontinentech, samozřejmě s výjimkou Antarktidy. I když to třeba není obecně známo, vyskytují se i v České republice s průměrnou četností 1 až 3 případy za rok. Ale i přesto, že se nám v současnosti málokteré tornádo schová – díky lidem s chytrými telefony a sociálním sítím – evidujeme roky, např. 2019 a 2020, kdy o žádném výskytu tornáda v ČR nevíme. Možná že v těchto letech tornáda byla – ale nikdo je nezaznamenal. Slabá tornáda s malými škodami mohou snadno uniknout zájmu veřejnosti, a proto neproběhne ani nutný terénní průzkum. Ten je mnohdy jedinou možností, jak prokázat existenci tornáda, lépe řečeno snahou rozlišit stopy po tornádu od stop po přímočarém větru.

V roce 2021 jsme si do české databáze přidali tornádo síly IF4, ze kterého ještě teď přebíhají po zádech mrazivé pocity.

Publikace je ke stažení na stránkách edice Věda kolem nás.

Souhrnná zpráva k vyhodnocení tornáda na jihu Moravy 24. 6. 2021

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydává zprávu, kterou připravil téměř třicetičlenný tým odborníků z ČHMÚ, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Amatérské meteorologické společnosti, z.s., Amper Meteo, s.r.o., European Severe Storms Laboratory, Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy, Leteckého ústavu, Vysokého Učení Technického v Brně a rakouské národní meteorologické služby (ZAMG). Během čtyř měsíců bylo zpracováno a analyzováno velké množství informací shromážděných nejen při přípravě zprávy spolupracujícím týmem, ale i dalšími subjekty včetně veřejnosti.

Čtěte více (dokument pdf).

Celá souhrnná zpráva (dokument pdf).

Ke stažení (dokument docx).

Vyjádření pracovníků ÚFA:

Další zdroje informací: