RNDr. Marek Kašpar, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 039
Místnost: 109
 

Vzdělání:

 • 19921997 magisterské studium: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika, téma diplomové práce „Potenciální a vlhká symetrická instabilita v atmosféře“;
 • 19972001 postgraduální studium, titul Ph.D.: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, katedra meteorologie a ochrany prostředí, obor meteorologie a klimatologie, téma dizertační práce „Vývoj oblačných a srážkových pásů v atmosféře“;
 • 2001 v rigorózním řízení přiznán titul RNDr.

Zaměstnání a výuka:

 • od 1996 zaměstnanec oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry AV ČR
 • externí přednášející: katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, katedra fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy;
 • člen zkušební komise pro státní doktorské zkoušky a zkušební komise pro obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu, katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy;
 • vedení studentských prací.

Pracovní odborná činnost:

 • hodnocení povětrnostních extrémů z pohledu jejich doby návratu, plošného rozsahu a doby trvání a analýza jejich cirkulačních příčin;
 • hodnocení prostorové variability silných dešťů a charakteristických průběhů srážkových intenzit;
 • aktivní člen terminologické skupiny České meteorologické společnosti pečující o Elektronický meteorologický slovník.

Další informace:

 • Cena Josefa Hlávky Hlávkovy nadace a Českého literárního fondu za nejlepší původní práci v oblasti věd o neživé přírodě: Řezáčová, D., Novák, P., Kašpar, M., Setvák, M., 2007: Fyzika oblaků a srážek. Academia Praha, 576 pp. ISBN 978-80-200-1505-1.
 • 2011–2022 zástupce vedoucího oddělení, 2013–2016 člen hodnotícího panelu P209 Grantové agentury ČR, 2012–2016 člen Rady instituce.

Projekty:

Publikace:

další publikace