Evidence publikací ÚFA

Evidence publikační činnosti vědců

Knihovna zajišťuje evidenci pracovních výstupů vědců na domovském ústavu.

Vědečtí a odborní pracovníci ÚFA hlásí povinně výsledky své vědecké činnosti knihovně, která uloží záznamy těchto prací do databáze ASEP. Jednou ročně se výsledky z ASEP exportují přes poskytovatele finančních prostředků do databáze RIV, která slouží Radě pro výzkum, vývoj a inovace k jejich ohodnocení, tedy i k hodnocení ústavu celkově.

Databáze RIV, CEP a CEZ jsou součástí Informačního systému výzkumu a vývoje v ČR, jehož provozovatelem je Úřad vlády ČR – Odbor výzkumu, vývoje a inovací.

Záznamy v databázích slouží mimo to např. jako podklad pro sestavování bibliografických seznamů pro potřeby atestací.

Databáze vědy a výzkumu ČR

  •     Databáze výsledků:   ASEPRIV – podrobné informace viz levé menu
  •     Databáze grantů a výzkumných záměrů: CEP

Výstupy z databází

Související databáze