Aktuality

22.10.2020

Uzavřené knihovny od 22. 10. 2020 

Podle rozhodnutí vlády jsou knihovny od 22.10. 2020 uzavřeny.

Plné znění všech nařízení najdete na

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21–rijna-2020-184363/

1.9.2020

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za období 2015–2019

V roce 2020 probíhá pravidelné hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť Akademie věd České republiky.

Metodika hodnocení výzkumné a odborné činnosti výzkumně orientovaných pracovišť AV ČR za období 2015–2019 sleduje tyto dva cíle:

  1. zvýšení kvality vědecké a odborné činnosti pracovišť zprostředkováním detailních a nezávislých informací o pracovištích a vědeckých týmech pro vedení jednotlivých pracovišť a vědeckých týmů,
  2. získání objektivních informací o postavení pracovišť AV ČR v národním, evropském a světovém kontextu a jejich využití pro strategické řízení AV ČR jako celku, včetně financování pracovišť jako jednoho z dílčích aspektů řízení.

Hodnocení bude provedeno formou mezinárodního, oborového, informovaného peer-review, které proběhne ve dvou fázích.

V I. fázi bude provedeno hodnocení výstupů vědecké činnosti pracovišť AV ČR za využití mezinárodních panelů a vzdálených hodnotitelů. Ve II. fázi proběhne prezenční hodnocení pracovišť a jejich vědeckých týmů mezinárodními komisemi. Výsledky a doporučení budou zpracovány do podoby závěrečných zpráv.

Další informace naleznete zde.

Informace interního charakteru naleznete v tomto odkazu, a jsou přístupné pouze z pracovních počítačů AV.