Získali jsme ocenění HR Excellence in Research Award

Dne 2. 9. 2021 obdržel Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.  prestižní ocenění HR Excellence in Research Award. Připojili jsme se tak k více než 600 evropským vědeckým organizacím, které toto ocenění Evropské komise v oblasti lidských zdrojů již mají. Udělením této certifikace však naše práce nekončí, spíše naopak. I nadále budeme pracovat na dalším zkvalitňování pracovního prostředí pro naše zaměstnance, a to nejen vědecké pracovníky, ale i ty administrativní. Očekáváme, že získání tohoto ocenění zvýší prestiž našeho pracoviště v očích odborné veřejnosti, jeho atraktivitu co se týká oslovování nových pracovníků, a to i ze zahraničí, a budeme mít lepší pozici pro získávání finančních prostředků z českých i zahraničních dotačních programů. Více o celém procesu se dozvíte na následujícím odkazu: HRS4R | EURAXESS (europa.eu).