Zemětřesení v ionosféře

Ničivé zemětřesení v Turecku 6 února 2023 zanechalo svůj „otisk“ i v ionosféře. Dopplerovský radar – viz. obrázek – identifikoval infrazvuk ve výškách okolo 170 km nad Evropou (a) Slovensko, (b) Čechy, (c) Belgie, vybuzený seismickými vlnami.

The devastating earthquake in Turkey on 6 February 2023 left its „imprint“ in the ionosphere. Doppler radar – see Figure – identified infrasound at heights of about 170 km over Europe (a) Slovakia, (b) Czech Republic, (c) Belgium, excited by seismic waves.