doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 037
Místnost: 107
 

Vzdělání:

  • Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, specializace: numerická matematika; ukončeno v roce 1984; získán titul RNDr. Diplomová práce: Numerické řešení Navier-Stokesových rovnic.
  • Disertační práce „Analýza na omezené oblasti“ obhájena na KMOP MFF UK v Praze v roce 1993.
  • Habilitován v roce 2007 na Matematicko fyzikální fakultě UK, Praha.

Pracovní odborná činnost:

  • účast v 7 mezinárodních projektech a ve více jak 20 projektech národních grantových agentur
  • autor více jak 30 peer-review publikací v mezinárodních odborných časopisech

Profesní zájmy

  • numerické a statistické modelování
  • numerická předpověď počasí
  • velmi krátkodobá a krátkodobá předpověď srážek

Projekty:

Publikace:

další publikace