Výbuch sopky Hunga Tonga

V půlce ledna otřásla souostrovím Tonga masivní erupce sopky Hunga Tonga. Jednalo se o mohutnou explozi, jejíž dopady byly zaznamenané v podstatě na celém světě. Erupce způsobila vlnu tsunami, která zasáhla většinu pobřeží Tichého oceánu, zajímavé dopady měl výbuch i na dění v atmosféře.

Záznam průběhu tlaku vzduchu, které zaznamenaly citlivé mikrobarometry v západních Čechách dne 15. a 16. ledna 2022

Obrázek vlevo ukazuje záznam průběhu tlaku vzduchu, který zaznamenaly citlivé mikrobarometry v západních Čechách dne 15. a 16. ledna 2022. Jednotlivé senzory jsou od sebe vzdáleny 4 až 10 km a leží v odlišných nadmořských výškách. Proto jsou naměřené tlaky rozdílné. Díky vzdálenostem mezi jednotlivými senzory je možní určit směr příchodu tlakových poruch. První výrazná tlaková vlna, podobná rázové vlně, byla zaznamenaná 15.1. po 19h světového času (UT), tedy po 20h našeho času a přišla k nám od SSV. Tato vlna je na záznamu všech čtyř senzorů patrná jako výrazná "špička" - rychlé krátkodobé zvýšení tlaku. Další vlna šířící se od erupce opačným směrem přišla v brzkých hodinách 16.1.

Zdroj: NASA Earth Observation