Ing. Jan Souček, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení kosmické fyziky
Funkce: zástupce vedoucího oddělení
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 267 103 052
Místnost: G346
 

Vzdělání:

 - Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská, ČVUT, Praha.
Specializace: matematická fyzika. Titul Ing. získán v roce 2000.
 - Titul Ph.D v oboru kosmická fyzika získán v roce 2005 na Université d"Orléans (Francie) a MFF UK v Praze.
Název dizertace: "Statistical analysis of wave decay process upstream of the terrestrial bow shock"

Pracovní odborná činnost:

- Fyzika kosmického plazmatu: analýza a interpretace družicových dat (Cluster, Themis, STEREO)
- Vývoj měřících přístrojů pro družice a kosmické sondy (Solar Orbiter)

Projekty:

Publikace:

další publikace