Mgr. Kateřina Skripniková, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Postdoktorand
E-mail:
Telefon: +420 272 016 016
Místnost: 16
 

Vzdělání:

Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, Užitá meteorologie; ukončeno v roce 2003, titul Bc.

Přírodovědecká fakulta UK Praha, Fyzická geografie a geoekologie; ukončeno v roce 2006, titul Mgr.

Doktorské studium v oboru Fyzická geografie na Přírodovědecké fakultě UK od roku 2006, téma disertační práce: Vývoj krup a jeho identifikace s využitím distančních meteorologických měření

Projekty:

Publikace: