RNDr. Zuzana Rulfová, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení klimatologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 064
Místnost: 204
 

Vzdělání:

 • 2010-2016 – Meteorologie a klimatologie, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova. Disertační práce: Frekvenční analýza srážkových úhrnů (Ph.D.)
 • 2010-2012 – Učitelství pro střední školy – Fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
 • 2008-2010 – Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova. Diplomová práce: Změny vybraných charakteristik srážek z konvekční a vrstevnaté oblačnosti (Mgr.)
 • 2005-2008 – Obecná fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova. Bakalářská práce: Tropické cyklóny – co o nich dnes víme a jak je umíme předpovídat (Bc.)

Studijní a výzkumné stáže:

 • 2014 – KNMI (Royal Netherland Meteorological Institute), De Bilt, Nizozemsko (doktorská výzkumná stáž, 4 měsíce)

Pracovní odborná činnost:

 • Studium změn charakteristik konvekčních a vrstevnatých srážek (z pozorování a klimatických modelů).
 • Statistická analýza extrémních konvekčních a vrstevnatých srážek.

Projekty:

 • GA21-07954S , Měnící se proměnlivost atmosféry, 2021-2024, řešitel (ÚFA): Pejchová Plavcová Eva, tým: Beranová, R., Dubrovský, M., Huth, R., Kašpar, M., Krauskopf, T., Lhotka, O., Navrátilová, D., Rulfová, Z.
 • TAČR SS02030040 , PERUN - Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku, 2020-2026, hlavní řešitel: Tolasz, R. (ČHMÚ), řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Beranová, R., Bližňák, V., Kašpar, M., Müller, M., Pokorná, L., Rulfová, Z., Zacharov, P., Řezáčová, D., Kvak, R.
 • GA ČR GA14-18675S , Pokročilé modely srážkových extrémů a jejich aplikace v simulacích klimatických modelů s vysokým rozlišením, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Rulfová, Z., Beranová, R.
 • UK v Praze, č. 851713 , Simulace konvekčních a vrstevnatých srážek v klimatických modelech, 2013-2014, řešitel (ÚFA): Rulfová Zuzana
 • Evropský sociální fond a MŠMT ČR. CZ.1.07./2.3.00/20.0086 , KLIMATEXT, 2011-2014, řešitel (ÚFA): Rulfová Zuzana
 • GA ČR. GAP209/10/2045 , Modely extrémních hodnot založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu ve studiu změny klimatu, 2010-2013, hlavní řešitel: Picek Jan (TUL), řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Rulfová, Z., Beranová, R.

Publikace: