Bc. Kateřina Rosická

Oddělení:  Oddělení kosmické fyziky
Funkce: student
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon: +420 267 103 153
Místnost: G343
 

Publikace: