Mgr. Róbert Kvak

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Doktorand
E-mail:
Telefon: +420 272 016 051
Místnost: 121
 

Vzdělání:

  • 2011 - 2014: Prírodovedecká fakulta Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici, Geografia a krajinná ekológia
  • Téma bakalářské práce: Klimatické pomery Sihlianskej planiny
  • od 2014: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fyzická geografie a geoekologie
  • Téma diplomové práce: Vplyv orografie na priestorové rozloženie konvektívnych zrážok v Banskobystrickom kraji
  • Téma dizertační práce: "Dynamika konvektívnych búrok v komplexnom teréne Západných Karpát

Projekty: