Ing. Jana Rezková

Oddělení:  Technicko-hospodářská správa
Funkce: personální specialista
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon: +420 272 016 023
Místnost: 23