Ing. Luboš Rejfek, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení ionosféry a aeronomie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký asistent
E-mail:
Telefon: +420 272 016 066
Místnost: 206
 

Vzdělání:

Univerzita Pardubice, Fakulta Elektrotechniky a informatiky

Obory Komunikační a Mikroprocesorová Technika (Bc.), Komunikační a Řídicí Technologie (Ing.), Informační Komunikační a Řídicí Technologie (Ph.D.)

Kvalifikační práce: Bc.: Měření Nerovnoměrnosti otáčení Ing.: Měření rychlosti dopravních prostředků Ph. D.: Pokročilé metody zpracování signálu z radaru PCDR35

Další informace:

Koníčky: Četba, Programování a Cyklistika

 

Publikace: