Národní

Běžící projekty Ukončené projekty

 Název
TAČR SS02030040, PERUN - Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku, 2020-2026, hlavní řešitel: Tolasz, R. (ČHMÚ), řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Beranová, R., Bližňák, V., Kašpar, M., Müller, M., Pokorná, L., Rulfová, Z., Zacharov, P., Řezáčová, D. popis
TAČR SS01020366, DPZ - Využití dat dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek, 2020-2024, řešitel (ÚFA): Bližňák Vojtěch, tým: Pokorná, L., Kašpar, M. popis
TAČR CK01000048, FROST - Systém liniové předpovědi stavu a teploty povrchu dálnic ČR, 2020-2023, řešitel (ÚFA): Zacharov Petr, tým: Bližňák, V., Pešice, P., Sedlák, P., Sokol, Z. popis
MŠMT EF18_054/0014500, Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., 2020-2023, řešitel (ÚFA): Nováková Alena popis
GA ČR GA20-28560S, Řídící mechanismy extrémů v reanalýze a klimatických modelech, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Beranová, R., Lhotka, O., Martínková, M., Urban, A., Bešťáková, Z. popis
GA ČR GA20-09671S, Výzkum bleskových výbojů na velkých i malých škálách, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
GA ČR GF20-06802L, Analýza jemné struktury aurorálních rádiových emisí, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Taubenschuss Ulrich popis
MŠMT LTV20001, Podpora zastoupení České republiky v Radě URSI, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
21-03295S, Dlouhodobé trendy antropogenního a přírodního původu ve stratosféře a horní atmosféře., 2020-2022, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Križan, P.; Kozubek, M.; Podolská, K.; Urbář, J.; Zajíček, R. popis
LTC19043, Extremita a příčiny sdružených meteorologických událostí ve střední Evropě, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Skripniková Kateřina popis
MZe QK1910029, Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Kašpar Marek, tým: Bližňák, V., Müller, M., Zacharov, P. popis
MŠMT LTC19044, Modelování sdružených klimatických událostí ve střední Evropě, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Lhotka Ondřej, tým: Pejchová Plavcová, E., Stryhal, J., popis
GA19-03834S, Historický vývoj meteorologických teorií a terminologie v českých zemích, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Matúšek Miloš popis
GA ČR GA19-05011S, Časová a prostorová dynamika hydrometeorologických extrémů v horských oblastech, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Kašpar Marek, tým: Müller M., Bližňák V. popis
GA ČR GJ19-24425Y, Nebezpečné zimní počasí ve výstupech klimatických modelů, 2019-2021, řešitel (ÚFA): Pejchová Plavcová Eva, tým: Stryhal, J., Urban, A., Lhotka, O. popis
GA ČR GA18-01969S, Atmosférické vlny: dynamika a vazby mezi vrstvami, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav popis
GA18-05285S, Magnetosferické emise typu EMIC, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Grison Benjamin popis
GA ČR GA18-22125S, Modelování vztahů mezi počasím a lidským zdravím, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Urban, A., Plavcová, E., Hanzlíková, H., spoluřešitel: Kynčl, J. (SZÚ) popis
GA ČR GA18-01625S, Vliv skleníkových plynů a dalších zdrojů na dlouhodobé trendy v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
GA ČR GA18-15958S, Vývoj prostorového meteorologického generátoru s vysokým rozlišením pro použití v současném i změněném klimatu, 2018-2020, řešitel (ÚFA): Dubrovský Martin, tým: Lhotka, O., spoluřešitel: Štěpánek, P. (ÚVGZ) popis
EF15_003/0000481 CRREAT , Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana, tým: Santolík, O., Sokol, Z., Minářová, J., Pešice, P., Bližňák, V., Zacharov, P. popis
LTAUSA 17100 LTAUSA17100, Modely parametrů termálního plazmatu v okolí Země a jejich specifikace v reálném čase na základě družicových měření, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír popis
GA ČR GA17-07027S , Analýza elektromagnetických projevů bouřkové aktivity za použití pozemních a satelitních měření ve více bodech či více přístroji současně, 2017-2019, hlavní řešitel: Kolmašová, I., řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
GA17-08772S , Experimentální a numerická analýza vlnově-částicových interakcí ve slunečním větru a v magnetosheathu, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
GJ17-06818Y , Heliosférická pozorování s využitím k předpovídání kosmického počasí, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Krupař Vratislav popis
GA ČR GA17-08857S , Plazmové interakce ledových měsíců planety Jupiter, 2017-2019, řešitel (ÚFA): Štverák Štěpán popis
ESA 4000128461/19/NL/FC , DEEP SPACE GATEWAY - PLASMA PHYSICS PAYLOAD CONCEPTUAL DESIGN (SP4GATEWAY), 1/2020-6/2020, řešitel (ÚFA): Grison Benjamin
ESA 4000128225/19/NL/AS , Generative Artificial Intelligence for High Performing Inversions Models , 1/2020-6/2020, řešitel (ÚFA): Urbář Jaroslav