Projekty

Běžící projekty Ukončené projekty

 Název
GA ČR GA24-12188S, Náhlé stratosférické ohřevy, s nimi spojené procesy a jejich dopad na ionosféru a střední atmosféru (SHAPIRO), 2024-2027, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
AV ČR StrategieAV21/30, Dynamická planeta Země , 2023-2027, řešitel (ÚFA): popis
LM2023030, ACTRIS – účast ČR, 2023-2026, řešitel (ÚFA): Sedlák Pavel, tým: Pešice, P.; Kvak, R.;
GA ČR GA23-06430S, Síla přírody: extrémní bleskové výboje, 2023-2025, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
GA ČR GA23-07334S, Vlivy interakce s plazmatem na elektronová měření na družici Solar Orbiter, 2023-2025, řešitel (ÚFA): Štverák Štěpán popis
GA ČR GA23-06749S, Vlny veder jako třírozměrné jevy, 2023-2025, řešitel (ÚFA): Lhotka Ondřej popis
AV ČR L100422251, Program podpory perspektivních lidských zdrojů AV ČR, 2023-2025, řešitel (ÚFA): Alemu Marew Habtamu
European Commission HORIZON 2022 101081835, TRAVELLING IONOSPHERIC DISTURBANCES FORECASTING SYSTEM - T-FORS, 2023-2024, řešitel (ÚFA): popis
SAV-23-02, Bilaterální spolupráce, Institute of Experimental Physics, SAS SAV-23-02, Study of dynamics at the interface between space and the Earth’s atmosphere, 2023-2024, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav
GA ČR GA22-10775S, Analýza plazmových vln a dopadů prachových částic pozorovaných přístrojem RPW-TDS na sondě Solar Orbiter, 2022-2024, řešitel (ÚFA): Souček Jan
GA ČR GA22-24920S, Vztahy mezi počasím, epidemiemi a sezónním chodem úmrtnosti, 2022-2024, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan popis
TA ČR TM03000027, Přesnost GNSS závislá na dynamice a narušení ionosféry (GADIOD), 2022-2024, řešitel (ÚFA): Urbář Jaroslav popis
CONICET-22-02 - AV ČR - Argentina project, Multi-instrument investigation of ionospheric perturbations, 2022-2024, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav popis
CNR-22-25 - AV ČR - CNR Itálie, Improving the short-term forecast of convective events using the Meteosat Third Generation observations over Europe, 2022-2024, řešitel (ÚFA): Popová Jana
HORIZON 2020, PITHIA-NRF 101007599, Plasmasphere Ionosphere Thermosphere Integrated Research Environment and Access services: a Network of Research Facilities, 2021-2025, řešitel (ÚFA): Obrazová (Burešová) Dalia
GA21-07954S, Měnící se proměnlivost atmosféry, 2021-2024, řešitel (ÚFA): Pejchová Plavcová Eva, tým: Beranová, R., Dubrovský, M., Huth, R., Kašpar, M., Krauskopf, T., Lhotka, O., Navrátilová, D., Rulfová, Z. popis
GA21-03295S, Dlouhodobé trendy antropogenního a přírodního původu ve stratosféře a horní atmosféře., 2021-2023, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan popis
ESA 4000134036/21/D/MRP, BIRA-IASB-SWESNET, 2021-2023, řešitel (ÚFA): Kouba Daniel
ESA 4000133567/20/I-BG, AO/1-9544/20/I/NS, AEOLUS-INNOVATION - LISA - Lidar measurements to Identify Streamers and analyse Atmospheric waves, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Kozubek Michal
ESA PRODEX PEA 4000134494, Electronics for Comet Interceptor - Phase B, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
SAV-21-01, Bilaterální spolupráce, Institute of Experimental Physics, SAS , Atmospheric electric field and dynamics of charged particles and secondary cosmic rays in high mountains, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Chum Jaroslav
ESA PRODEX 4000134835 Contract ML, Development of FSUA for LISA mission – Phase B1, 2021-2022, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
ESA 40000136050/21/NL/AT, ESWEP - EL3 Polar Explorer Environment and Space Weather / Exosphere Pre-Phase A Study , 2021-2022, řešitel (ÚFA): Grison Benjamin
AV ČR Strategie AV21/23, Město jako laboratoř změny. Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, 2020–2024, řešitel (ÚFA): popis
TAČR SS02030040, PERUN - Predikce, hodnocení a výzkum citlivosti vybraných systémů, vlivu sucha a změny klimatu v Česku, 2020-2026, hlavní řešitel: Tolasz, R. (ČHMÚ), řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk, tým: Beranová, R., Bližňák, V., Kašpar, M., Müller, M., Pokorná, L., Rulfová, Z., Zacharov, P., Řezáčová, D., Kvak, R. popis
HORIZON 2020, EUROPLANET 2024, projekt EPN2024-RI, ID 871149, EUROPLANET 2024, 2020-2024, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
TAČR SS01020366, DPZ - Využití dat dálkového průzkumu Země pro posouzení negativních dopadů přívalových srážek, 2020-2024, řešitel (ÚFA): Bližňák Vojtěch, tým: Pokorná, L., Kašpar, M. popis
COST CA19139, Process-based models for climate impact attribution across sectors (PROCLIAS), 2020-2024, řešitel (ÚFA): Urban Aleš
AV ČR StrategieAV21/20, Voda pro život - Water for Life, Strategie AV21, 2020-2024, řešitel (ÚFA): Sokol Zbyněk popis
TAČR CK01000048, FROST - Systém liniové předpovědi stavu a teploty povrchu dálnic ČR, 2020-2023, řešitel (ÚFA): Zacharov Petr, tým: Bližňák, V., Pešice, P., Sedlák, P., Sokol, Z. popis
MŠMT EF18_054/0014500, Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., 2020-2023, řešitel (ÚFA): Nováková Alena popis
GA ČR GA20-28560S, Řídící mechanismy extrémů v reanalýze a klimatických modelech, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Beranová, R., Lhotka, O., Martínková, M., Urban, A., Bešťáková, Z. popis
GA ČR GA20-09671S, Výzkum bleskových výbojů na velkých i malých škálách, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
GA ČR GF20-06802L, Analýza jemné struktury aurorálních rádiových emisí, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Taubenschuss Ulrich popis
HORIZON 2020 ID 870437, SafeSpace - Radiation Belt Environmental Indicators for the Safety of Space Assets, ID: 870437, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
HORIZON 2020, ID 870452, PAGER - Prediction of Adverse effects of Geomagnetic Storms and Energetic Radiation, ID 870452, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
MŠMT LTV20001, Podpora zastoupení České republiky v Radě URSI, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana popis
GAUK GAUK-400120 , Dynamika konvektívnych búrok v komplexnom teréne Západných Karpát, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kvak Róbert, tým: Kašpar, M.
ESA PRODEX C4000127530, Development and realization of the Long-wavelength Electrmagnetic Radiation Analyzer for the Luna-Resurs Orbital mission (LEMRA), 2019-2025, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
ESA PRODEX C4000119373, X-IFU Warm Electronics for the ESA X-ray mission Athena Phase B, 2019-2023, řešitel (ÚFA): Souček Jan popis
MŠMT Intercost LTC19043, Extremita a příčiny sdružených meteorologických událostí ve střední Evropě, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Müller Miloslav, tým: Kašpar, M. popis
MZe QK1910029, Předchozí nasycenost a návrhové srážkové intenzity jako faktory odtokové odezvy na malých povodích, 2019-2022, řešitel (ÚFA): Kašpar Marek, tým: Bližňák, V., Müller, M., Zacharov, P. popis
EF15_003/0000481 CRREAT , Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Kolmašová Ivana, tým: Santolík, O., Sokol, Z., Minářová, J., Pešice, P., Bližňák, V., Zacharov, P. popis
LTAUSA 17100 LTAUSA17100, Modely parametrů termálního plazmatu v okolí Země a jejich specifikace v reálném čase na základě družicových měření, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Truhlík Vladimír popis
ESA PRODEX C4000119373, Low Frequency (LF for JUICE RPWI - Phase C/D, 2017-2022, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
ESA PRODEX C4000117599, EXPERIMENTS – MAIGRET-WAM ExoMARS , 2015-2022, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej popis
ESA 4000114275/15/NL/CB, Delivery of the Calibrated Datasets from the Cluster WBD Instruments received at the Panska Ves TM station during yaers 2015-2016 for the Cluster Active Archivie (CAA), 2014-2022, řešitel (ÚFA): Santolík Ondřej