Tomáš Plocek

Oddělení:  Technicko-hospodářská správa
Funkce: správa nemovitostí a BOZP
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon: +420 720 144 909
Místnost: 25