Ing. Karel Pitaš

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: doktorand
E-mail:
Telefon: +420 272 016 009
Místnost: 9
 

Vzdělání:

  • 2012 - 2015: Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky - bakalářský studijní obor Komunikační a mikroprocesorová technika
    Bakalářská práce - Řízení orientace fotovoltaického panelu
  • 2016 - 2019: Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky - magisterský studijní obor Komunikační a řídící technologie
    Diplomová práce - Průzkum atmosféry a výzkum šíření satelitního signálu pomocí radiometrů

Projekty:

  • ESA 4000129250/19/NL/AS , Velkoplošné modely spojů v časové i prostorové oblasti pro návrh a provoz satelitních komunikací ve frekvenčních pásmech Q/V, 2020-2021, řešitel (ÚFA): Fišer Ondřej, tým: Pitaš, K.;