Ing. Ondřej Kaller, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení ionosféry a aeronomie
Funkce:
Pracovní zařazení: vědecký asistent
E-mail:
Telefon: +420 267 103 306
Místnost: 306
 

Vzdělání:

  • 2005 - 2017 - Vysoké učení technické v Brně, úroveň vzdělání: vysokoškolské doktorské, obor : Elektronika a sdělovací technika.
    Téma diplomové práce: Analýza přenosu a měření signálu digitální televize DVB-S/S2
    Název dizertační práce: Pokročilé metody snímání a hodnocení kvality 3D videa

Zaměstnání a výuka:

  • 2018 - 2020 - IPKA, Senzoor Czech, s.r.o., výzkumný pracovník, podpora vývoje čidel v sítích IoT EMC, RED, elektrická bezpečnost - předcertifikační zkoušky
  • 2012 - 2017 - Vysoké učení technické v Brně, vědecko-výzkumný pracovník, výuka ve cvičeních, vedení bakalářských a diplomových prací