Na co se můžete těšit?

Přednášky

Postery

Experimenty

Přijďte si poslechnout populárně podané přednášky na aktuální vědecká témata od silniční meteorologie, přes oblaky, tornáda a hurikány, změnu klimatu či horních vrstev atmosféry až po výzkum Slunce a okolních planet. Chcete si promluvit o aktuálním výzkumu přímo s vědci Ústavu fyziky atmosféry u výsledků jejich práce? Odlehčené vědecké postery Vás nabudí ke zvídavým otázkám - nebojte se zeptat! Vyzkoušejte si experimety, které Vám přiblíží výzkumná témata Ústavu fyziky atmosféry. Můžete se těšit na simulace polární záře a tornáda, vyzkoušíte si například z čeho se skládá oblak.

Seznam přednášek

Pátek 5. 4. 2024 Sobota 6. 4. 2024
od 14:45 do 19:00 od 9:45 do 19:00
Blesky napříč sluneční soustavou 15:00 10:00 Solar Orbiter - bouřlivé Slunce
Od návštěvy sondy Voyager-1 u planety Jupiter v roce 1979 víme, že blesky existují také mimo Zemi. Od té doby vesmírné sondy objevily blesky i na dalších plynných planetách Sluneční soustavy. Jsou blesky také na Venuši a na Marsu? Pro zkoumání pozemských blesků a jejich vlastností můžeme použít přesná a rychlá optická, elektromagnetická, akustická, či částicová měření. Jak zkoumáme planetární blesky a co o nich víme? Prozkoumali jsme vůbec dostatečně blesky na Zemi? Za blesky se vypravíme nejen na planety Sluneční soustavy, ale i do pozemského bouřkového oblaku. Nahlédneme i nad bouřkové oblaky, kde můžeme při troše štěstí potkat také tančící skřítky, neobvyklé barevné výboje sahající až k hranici ionosféry.
Jak zní Jupiter a jeho ledové měsíce 15:45 10:45 Není tornádo jako hurikán
A přece se točí! Tato okřídlená věta platí i pro dva meteorologické útvary, které mají oba sílu způsobit katastrofální škody vlivem mimořádně vysoké rychlosti proudění vzduchu. Ačkoli tím jejich podobnost v podstatě končí, mohou se tyto dva exoticky znějící termíny plést. Dva přednášející se proto budou střídat u mikrofonu a porovnají tornádo a hurikán z hlediska jejich rozměrů, příčin vzniku, rozdělení na Zemi, sezóny nejčastějšího výskytu, ale třeba i množství způsobených škod a možnosti se před jejich účinky chránit.
 
Počasí pro bezmotorové létání 16:30 11:30 Bouřlivá klimatologie
Bezmotorové létání je v naší zemi velmi rozšířené, i když běžná veřejnost o tomto sportu ví opravdu jen málo. Při tom ho provozuje kolem 7000 pilotů. Je jasné, že k tomu potřebují příznivé počasí. Informace o něm získávají z předpovědí, sestavovaných pomocí různých výpočetních modelů, na kterých se podílejí i pracovníci ÚFA. K představě o jeho vhodném vývoji využívají také předpovědi počasí např. v TV. Na různých oficiálních soutěžích jim také pomáhají meteorologové. Ve spolupráci s nimi se pak plánují buď samostatné výkonné lety nebo mistrovské soutěže. Na této přednášce se ve stručnosti seznámíme s tím, jak se taková předpověď připravuje a na letových snímcích se spolu s plachtaři podíváme, jak si letového počasí užívají. Bez znalostí meteorologie a bez využití meteorologických předpovědí by to nešlo.
O ozonu a stratosféře 17:15 13:00 Globální změny horní atmosféry
Během této přednášky se dozvíte vše podstatné o vrstvě zvané stratosféra, která se nachází mezi 15-50 km na zemským povrchem. Ukážeme základní rysy, které jsou značně odlišné od toho, co známe v troposféře. Povíme si např. o náhlých stratosférických ohřevech nebo o tom, jak to ve stratosféře fouká. Vzhledem k tomu, že stratosféra je také místem, kde se nachází ozónová vrstva, budeme se krátce věnovat i problému ozónové díry, který trápí lidstvo od poloviny 80 let minulého století. Skleníkové plyny ohřívají atmosféru, která nás obklopuje. Asi byste čekali, že výše v horní atmosféře to bude stejné, ale tam naopak dochází k ochlazování, a to má i praktické důsledky. Ochlazování snižuje hustotu atmosféry na výškách, kde létají družice, ty jsou méně brzděny a déle žijí. Totéž ale platí pro kosmické „smetí“, které také déle žije a srážkami poškozuje družice. Rovněž signály GPS zřejmě podléhají dlouhodobým změnám souvisejícím se změnou klimatu, ale to je zatím předmětem výzkumu. O tom všem se dovíte právě v této přednášce.
   
Polární záře v lahvi 18:00 13:45 Klima a zdraví
14:30 Bludiště meteorologické terminologie
Všichni mluvíme o počasí, ale abychom si navzájem rozuměli, musíme používat stejný jazyk. Naši předchůdci proto několik desetiletí usilovali o vydání českého meteorologického výkladového slovníku, k jehož vydání nakonec došlo v roce 1993. V současnosti máme k dispozici Elektronický meteorologický slovník, do kterého společně nahlédneme. Představíme, co všechno lze ve slovníku najít a jak ho používat. Projdeme příklady odborných termínů, které se často používají chybně. Ukážeme si, kde se některé zajímavé termíny vzaly. Podíváme se na ekvivalenty termínů v cizích jazycích, abychom zjistili, že někdy je to docela zamotané. A nahlédneme i do starších soupisů českých meteorologických pojmů, abychom zjistili, jestli mluvíme stejně jako naši předkové. Přijměte pozvání do bludiště meteorologické terminologie!
15:15 Jak vznikají oblaky a srážky
16:00 Bouře napříč atmosférou
16:45 Opravdu silničáři opět zaspali?
To už je taková lidová tradice nadávat na silničáře, že padá sníh a silnice není uklizena. Pojďme se podívat, jak vzniká silniční předpověď a na jaké meteorologické jevy se dá zareagovat a na které ne. Nestačí třeba někdy jenom sundat nohu z plynu?
17:30 Polární záře v lahvi