Ocenění Jacka Keruma

Ve středu 25. května 2022 se v Parlamentu ČR konalo slavnostní udělování ocenění významným osobnostem a týmům za jejich celoživotní přínos, dosažené úspěchy, prezentaci a propagaci čs. letectví a kosmonautiky za rok. Jedním z oceněných byl i RNDr. Jacek Kerumgratulujeme!