Mgr. Marta Martínková, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení klimatologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký asistent
E-mail:
Telefon:
Místnost:
 

Vzdělání:

 • 2011-2016 - Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze. Disertační práce: Using Weather Generators for the Assessment of the Impact of Climate Change in Catchments
 • 1990-1997 - Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova (Mgr.)

Studijní stáže:

 • 2011 -  Short Term Scientific Mission v rámci COST Activity FloodFreq, DHI a DTU, Dánsko, se zaměřením na     využití generátorů počasí při downscalingu dat z regionálních klimatických scénářů

Zaměstnání a výuka:

 • od 2020 - Ústav fyziky atmosféry AV ČR, oddělení klimatologie
 • od 2017 -  Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, lektor
 • 2001-2019 - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i., výzkumný pracovník v odboru hydrologie, hydrauliky a hydrogeologie
 • 2001-2002 - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
 • 1998-2000 - Geofyzikální ústav AV ČR

Pracovní odborná činnost:

 • Analýza klimatických dat se zaměřením na statistiku extrémních hodnot
 • Numerické modely srážkoodtokových procesů a kvality vody
 • Generátory srážek se zaměřením na konvektivní jevy

 

Projekty:

Publikace:

další publikace