Tomáš Madara

Oddělení:  Technicko-hospodářská správa
Funkce: účetní
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon: +420 272 016 015
Místnost: 15