RNDr. Jan Laštovička, DrSc.

Oddělení:  Oddělení ionosféry a aeronomie
Funkce: Vedoucí oddělení
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 267 103 055
Místnost: G316
 

Vzdělání:

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu (MFF) UK Praha, obor geofyzika, v r. 1966. CSc v r. 1973, obor geofyzika. RNDr v r. 1974, obor geofyzika. DrSc v r. 1987, obor geofyzika

Pracovní odborná činnost:

Vědecké aktivity – fyzika a aeronomie ionosféry, dlouhodobé trendy v systému ionosféra-atmosféra, vztahy Slunce-Země, dopad kosmického počasí a atmosférických vln na ionosféru, ozón a střední atmosféra. Autor/spoluautor více než 320 odborných publikací a 450 odborných referátů

Mezinárodní aktivity – IAGA: viceprezident 1999-2003, nyní místopředseda pracovní skupiny II.F „Dlouhodobé trendy v mezosféře, termosféře a ionosféře“. COSPAR: člen COSPAR Council, předseda národního komitétu COSPAR. SCOSTEP: člen národního komitétu, spolupředseda VarSITI WG-3 (douhodobé trendy v MLT oblasti). Evropská geovědní unie (EGU): byl sekretář pro ionosféru. Člen EGU, AGU a AOGS. Organizátor/spoluorganizátor více než 30 mezinárodních konferencí, symposií a seminářů. Byl člen panelu European Research Council pro projekty mladých vědců. Podílel se na mnoha mezinárodních projektech.

Editorská činnost - Šéfredaktor časopisu Advances in Space Research (Elsevier/COSPAR) od 2010 do 2013, nyní co-editor. Guest-editor více než 15 speciálních čísel různých mezinárodních časopisů, editor sekce Geofyzika a geochemie UNESCO encyklopedie EOLSS.

Mezinárodní ocenění – Člen European Academy of Sciences. Uváděn v různých Who’s Who - International Biographic Centre, Cambridge, Anglie; American Biographical Institute, Raleigh, USA; Marquis, New York, USA; Madison, USA.

Další informace:

Koníčky – (vysokohorská) turistika, lyžování, historie, snídaně.

Rodina: manželka Marcela (RNDr., CSc), syn Radek (ing., PhD), vnučky Dita a Andrea

Projekty:

 • GA ČR GA24-12188S , Náhlé stratosférické ohřevy, s nimi spojené procesy a jejich dopad na ionosféru a střední atmosféru (SHAPIRO), 2024-2027, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
 • GA21-03295S , Dlouhodobé trendy antropogenního a přírodního původu ve stratosféře a horní atmosféře., 2021-2023, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
 • ESA 4000126709/18/NL/IA , VERA: VERtical coupling in Earth´s atmosphere at mid and high latitudes, 2019-2020, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
 • GA ČR GA18-01625S , Vliv skleníkových plynů a dalších zdrojů na dlouhodobé trendy v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
 • GA ČR GA15-03909S , Scénář dlouhodobých trendů v systému stratosféra-mezosféra-termosféra-ionosféra, 2015–2017, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Križan P., Kozubek M.
 • HORIZON 2020, projekt ARISE2, ID 653980 , ARISE2 - Atmospheric dynamics Research InfraStructure in Europe 2, 2015-2018, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Šindelářová T. - member of Management Committee, Chum J., Baše J., Fišer J., Hruška F., Obrazová (Burešová) D.
 • AV ČR. M100421201 , Coupling v systému atmosféra - ionosféra vyvolaný krátkoperiodickou vlnovou aktivitou, 2012-2015, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
 • COST. ES1005 , Dopad sluneční aktivity na horní atmosféru Země, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
 • MŠMT 7E1202 , Atmospheric dynamics InfraStructure in Europe (ARISE), 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Laštovička, J.
 • EU, 7th FP , ARISE, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Laštovička, J.
 • MŠMT. LD12070 , Dopad sluneční aktivity na horní atmosféru Země, 2012-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
 • Galileo Supervising Authority (GSA)/ 7. rámcovy program EU. MŠMT. 7E10032 , Podpora vědeckému výzkumu na bázi přijímačů GALILEO E5, 2010–2012, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Boška J., Kouba D., Obrazová (Burešová) D., Mošna Z.
 • GA ČR. GAP209/10/1792 , Dlouhodobé změny v systému atmosféra-ionosféra, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
 • EU 7E10032 , Scientific Service Support based on GALILEO E5 Receivers, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
 • SCOSTEP , CAWSES-II (Climate And Weather of the Sun-Earth System) - celosvětový projekt, 2009-2013, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Koucká-Knížová P., Križan P.
 • COST ES0803 , Kosmické počasí a klima v ionosféře nad Evropou, 2009-2012, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
 • GA ČR. GA205/07/1367 , Infrazvukové vlny v ionosféře a termosféře, 2007-2011, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan
 • ESA. SSA-P2-SWE-1.4 , Space Situation Awareness - Ionospheric Space Weather, 2015-2017, řešitel (ÚFA): Laštovička Jan, tým: Kouba D., Koucká Knížová P., Obrazová (Burešová) D, Boška J., Rejfek L.

Publikace:

další publikace