Metoděj Láník

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce: pozorovatel
Pracovní zařazení:
E-mail:
Telefon: +420 476 700 311
Místnost: Kopisty