doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení klimatologie
Funkce: Zástupce vedoucí oddělení
Pracovní zařazení: Vedoucí vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 272 016 068
Místnost: 208
 

Další informace:

Web of Science ResearcherID A-6982-2012

Projekty:

  • GA ČR GA22-24920S , Vztahy mezi počasím, epidemiemi a sezónním chodem úmrtnosti, 2022-2024, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan
  • GA ČR GA20-28560S , Řídící mechanismy extrémů v reanalýze a klimatických modelech, 2020-2022, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Beranová, R., Lhotka, O., Martínková, M., Urban, A., Bešťáková, Z.
  • GA ČR GA18-22125S , Modelování vztahů mezi počasím a lidským zdravím, 2018-2021, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Urban, A., Plavcová, E., Hanzlíková, H., spoluřešitel: Kynčl, J. (SZÚ)
  • GA ČR GA16-22000S , Prostorové a časové charakteristiky horkých a studených vln v simulacích klimatických modelů, 2016 - 2018, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan
  • MŠMT 7AMB15AR001 , Vlivy změny klimatu na horké vlny a pravděpodobnosti jejich opakování, 2015–2016, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan
  • GA ČR GA14-18675S , Pokročilé modely srážkových extrémů a jejich aplikace v simulacích klimatických modelů s vysokým rozlišením, 2014–2016, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Rulfová, Z., Beranová, R.
  • MŠMT. 7AMB12AR005 , Horké vlny v měnícím se klimatu: statistická a dynamická perspektiva, 2012-2013, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan
  • GA ČR. GAP209/11/1985 , Časové a prostorové charakteristiky vazeb mezi počasím a nemocností na kardiovaskulární choroby, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan
  • GA ČR. GAP209/10/2265 , Reprodukce vztahů mezi atmosférickou cirkulací a rozděleními přízemní teploty vzduchu a srážek v klimatických modelech, 2010-2014, řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Beranová, R.
  • GA ČR. GAP209/10/2045 , Modely extrémních hodnot založené na homogenním a nehomogenním Poissonově procesu ve studiu změny klimatu, 2010-2013, hlavní řešitel: Picek Jan (TUL), řešitel (ÚFA): Kyselý Jan, tým: Rulfová, Z., Beranová, R.

Publikace:

další publikace