Mgr. Oksana Krupařová, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení kosmické fyziky
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
E-mail:
Telefon:
Místnost:
 

Vzdělání:

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, obor: Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí;
doktorské studium ukončeno v roce 2011;
Dizertační práce: Role of Magnetosheath Parameters on Magnetopause Processes

Pracovní odborná činnost:

Vývoj automatického detekčního algoritmu meziplanetárních rázových vln a jeho aplikace na
data z družic Wind a ACE. Příprava (na úrovni Co-Investigator) vlnového přístroje RPW na družici Solar Orbiter.

Projekty:

  • GA ČR GP13-37174P , Studium slunečního větru a jeho interakce se Zemskou magnetosférou na družicích, 2013-2015, řešitel (ÚFA): Krupařová Oksana

Publikace:

další publikace