RNDr. Peter Križan, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení ionosféry a aeronomie
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 267 103 055
Místnost: G316
 

Vzdělání:

1986-1991 – studium na Matematicko- fyzikální fakultě Karlovy univerzity v Praze  ( MFF UK) odbor meteorologie a klimatologie

1991-1994 – postgraduální studium na MFF UK na Katedře meteorologie a ochrany prostředí

Pracovní odborná činnost:

Zahraniční pobyty

2005 –  Polská akácie věd – pobyt v délce 4 týdny

2006 – Polská akademie věd – pobyt v délce 3 týdny

2006 a 2007 – Pracoviště ALOMAR v Andenes v Norsku v délce 3 měsíce

2008-2010 – opakovaný studijní pobyt v Číně.

Oblasti výzkumu

Charakteristiky ozonových lamin a jejich trendy, vertikální profil ozónu a jeho vztah k cirkulaci v stratosféře, roční chod celkového ozonu a jeho trend, ozón v Evropě a v Číně.

Projekty:

  • MŠMT. ME10077 , Změny v trendech celkového ozónu v Číně a v Evropě, 2010-2012, řešitel (ÚFA): Križan Peter

Publikace:

další publikace