KLIMAWEB

V rámci projektu strategie AV21 Přírodní hrozby byl vytvořen interaktivní webový portál, který poskytuje odborné, výzkumem podložené a srozumitelné informace z oboru klimatologie. Na úvodní stránce jsou zobrazeny aktuální data z meteorologické stanice umístěné u budovy ÚFA na Spořilově v kontextu dlouhodobých průměrů a percentilů. Uživatel stránek na první pohled vidí, zda je aktuální počasí (zejména teploty a srážky) pro daný den obvyklé, či se nějak vymyká. Po kliknutí lze zobrazit i jiné prvky jako je vlhkost, rychlost větru nebo atmosférický tlak. Na úvodní stránce si lze přečíst i několik aktualit z klimatologie. Po jednom kliknutí se návštěvník dostane do sekce věnované budoucímu klimatu nebo do sekce věnované extrémním jevům, zejména pak vlnám veder a extrémním srážkám. Na stránkách se také snažíme vysvětlit laické veřejnosti klíčové pojmy jako jsou emisní scénáře, klimatický model, skleníkový efekt apod. Portál je dostupný na adrese www.klimaweb.cz.