RNDr. Jacek Kerum

Oddělení:  Oddělení meteorologie
Funkce:
Pracovní zařazení: Odborný pracovník výzkumu a vývoje
E-mail:
Telefon: +420 272 016 024
Místnost: 24
 

Vzdělání:

  • 1962-1967: Letecký meteorolog; Vyšší vojenská škola
  • 1978-1983: Meteorologie a klimatologie; Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Brno (nyní Masarykova univerzita)

Pracovní odborná činnost:

letecká meteorologie, meteorologické zabezpečení sportovního letectva a letů v malých výškách, metrologie, metodika a automatizace meteorologického měření, metodika měření a pozorování meteorologických prvků a jevů s důrazem na vítr

Další informace:

pilot a instruktor kluzáků a motorových kluzáků v Aeroklubu České republiky

Publikace: