Interní semináře

Pozvánka na podzimní cyklus interních seminářů ÚFA AV ČR, v.v.i.

které se konají vždy ve čtvrtek od 14 hodin v zasedací místnosti ÚFA.

(2.patro, č. dveří 201),
Boční II 1401, Praha 4 – Spořilov

3. 11. Jan Laštovička: (Non-)stability of relationships between solar activity indices and the maximum electron density in the ionosphere (foF2)
(Ne)stabilita vztahu indexů sluneční aktivity a maximální elektronové koncentrace v ionosféře (foF2)

10. 11. Herman Ruschenberg (TU Delft): Progress in radar meteorology in the Netherlands

24. 11. Ondřej Lhotka: Climate change scenarios of dry–hot seasons in Europe – contribution to COST action CA17109 DAMOCLES
Scénáře budoucího vývoje suchých a horkých sezón v Evropě – příspěvek do COST akce CA17109 DAMOCLES

1. 12. Jana Popová: Winter thunderstorm on February 4, 2022 at the Milešovka station

8. 12. Róbert Kvak: Mountainous terrain as a modifier of supercell environment
Horský terén ako modifikátor supercelárneho prostredia