Interní semináře

Pozvánka na podzimní cyklus interních seminářů ÚFA AV ČR, v.v.i.

které se konají vždy ve čtvrtek od 14 hodin v zasedací místnosti ÚFA.

(2.patro, č. dveří 201),
Boční II 1401, Praha 4 – Spořilov

7. 10. Ulrich Taubenschuss: Faraday rotation in Saturn’s radio emissions (in English)
21. 10. Marta Martínková: Generování časových řad atmosférických srážek
4. 11. Jan Laštovička: Klimatické změny v horní atmosféře
18. 11. Martin Vokoun: Kalibrace předpovědi srážek pro hydrologické modelování s využitím neuronových sítí
2. 12. Vladimír Truhlík: Vývoj mezinárodní referenční ionosféry (IRI)