Interní semináře

Pozvánka na podzimní cyklus interních seminářů ÚFA AV ČR, v.v.i.

které se konají vždy ve čtvrtek od 14 hodin v zasedací místnosti ÚFA.

(2.patro, č. dveří 201),
Boční II 1401, Praha 4 – Spořilov

30. 3. Jan Souček: Plazmové vlny měřené přístrojem RPW-TDS na Solar Orbiteru / Plasma waves observed by the RPW-TDS instrument on Solar Orbiter

20. 4. Tomáš Krauskopf: Trendy vnitrosezonní proměnlivosti teploty v Evropě / Trends in intraseasonal temperature variability in Europe

27. 4. Vratislav Krupař: Vícedružicové pozorování slunečních rádiových emisí / Multi-spacecraft observations of solar radio emissions

4. 5. Štěpán Štverák: Vliv interakce družice s plasmatem na měření elektronů na Solar Orbiteru / Plasma interaction effects on electron measurements on board Solar Orbiter spacecraft

18. 5. Kateřina Podolská: Kosmické počasí a produkce beryllia 7 v atmosféře / Space weather related production of Beryllium 7

1. 6. Róbert Kvak: Horský terén ako modifikátor supercelárneho prostredia / Mountainous terrain as a modifier of supercell environment

15. 6. Jacek Kerum: Meteorologické podmínky pro bezmotorové létání