Interní semináře

Pozvánka na jarní cyklus interních seminářů ÚFA AV ČR, v.v.i.

které se konají vždy ve čtvrtek od 14 hodin v zasedací místnosti ÚFA.

(2.patro, č. dveří 201),
Boční II 1401, Praha 4 – Spořilov

21. 4. Aleš Urban: Výzkumné aktivity v oblasti humánní biometeorologie na ÚFA
5. 5.
Jiří Šimůnek: Co se pozoruje na observatoři Panská Ves
19. 5.
Jaroslav Chum: 3D studium gravitačních vln v ionosféře pomocí Dopplerovské sondáže
2. 6.
David Hanslian: Potenciál větrné energie v České republice
16.6.
Miroslav Hanzelka: Nelineární vlnověčásticové interakce v zemské magnetosféře: Modely a simulace