Ing. Mychajlo Hajoš, Ph.D.

Oddělení:  Oddělení kosmické fyziky
Funkce:
Pracovní zařazení: Vědecký pracovník
E-mail:
Telefon: +420 267 103 154
Místnost: G342
 

Vzdělání:

Fyzikální fakulta, Užhorodská Statní Univerzita, Užhorod, Ukrajina; ukončeno v roce 1999

Magisterské práce: Influence of the domain structure on the ferroelectric properties of the triglycinesulphate crystal

obhájena v roce 1999

- získán titul Ing.

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká Republika.

Disertační práce: Study of the plasma flow and magnetic field in the Earth"s magnetosheath

obhájena na MFF UK v Praze v roce 2004

- získán titul PhD.

Projekty:

  • GA ČR GAP209/11/2280 , Systematické studium kvaziperiodických nízkofrekvenčních emisí v magnetosféře Země, 2011-2015, řešitel (ÚFA): Hajoš Mychajlo

Publikace:

další publikace